Sophantering

I hamnen finns en molok endast för hushållssopor. Återvinningsbart avfall läggas i avsedda kontinenter på miljöstationen vid vägen upp från hamnen.
uploads//thumb_CIMG1590.JPGuploads/thumb_CIMG1408.JPG