Fiskehamnen 2016

Gemensam städdag

Tack till alla som kom på vår städdag, arbetsdag.
trevligt med så mycket glada och hjälpsamma medlemmar.
Det visade sig var en bra dag att utföra aktiviteten, många har möjlighet Söndag eftermiddag.

Nu är hamnen glänsande fin inför sommaren.
Blommor planterade gräsmattan klippt, buskar röjda, grillkåtan fixad.

Ny bryggor med bommar på plats, 14 nya platser.
Vi kommer att hantera nya platser efter turordning.
Fördelningen kommer att ske genom att beta av kölistor där medlemmars intresse väger tyngst. när det är klart kommer nya medlemmar att erbjudas plats.
Listorna är långa och troligen är det inga problem att fylla platserna men det kommer att ta sin tid.
Styrelsebeslut måste också tas vid intagande an nya medlemmar.
Vi måste också hantera vaktfrågan.
Nya platserna mäter 3,00m och 2,66m C-C bom.


Det finns några punkter kvar att utföra enligt nedan.
Om det är någon som inte nu hade möjlighet att närvara på städdagen kan man få det som uppgift.


• Lite renoveringsjobb med att byta uppruttnade plankor på hamnkranen för att förhindra eventuella olyckor skall också utföras.
• Hela sommaren krävs vattning, gräsklippning mindre städning.
• Eventuella andar nya åtgärder.
Ni som inte har möjlighet att hjälpa till under tidig vår bor på annan ort kan höra av sig till hamnmästaren och anmäla sitt intresse.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Årsmötet Beslutade

På årsmötet togs beslut att förlänga båda bryggorn till maxlängd.
A-B bryggan förlängs 12M
C-D bryggan förlängs 8M
Byn har växt och behovet har ökat på senare år.
Vi har lång kö på platser och räknar med nya medlemmar.
För att söka som medlem gäller fast boende i Kallax By.
Skulle någon plats mot förmodan kvarstå hyrs denne ut årsvis tills vi fyllt hamnen med egna medlemmar.


----------------------------------------

-------------------------------------------------------------


Från och med båtsäsongen 2010 har Kallax fiskehamnsförening en ny hemsida. Med vår nya hemsida är vårt mål att hålla våra medlemmar informerade om vad som händer i hamnen. Med den nya hemsidan är det enklare för oss att hålla sidan uppdaterad dels genom ett nytt system och dels genom att Webbmaster är medlem i hamnen. Styrelsen kan nu även utföra administrativa handlingar på internet, lösenordsskyddat förstås!

Vi har även skaffat oss en egen domän (fiskehamn.se). Det gör att e-mailadresserna blir kortare och adressen hit blir enklare att komma ihåg. De gamla e-mailadresserna kommer dock fortfarande att fungera mailen kommer nämligen att vidarebefordras till rätt e-mail. Det samma gäller om du går in på den gamla adressen (fiskehamn.kallax.nu) då kommer du att skickas hit. Länken på Kallax.nu:s startsida har även uppdaterats.

Med den här nya hemsidan hoppas vi att ni ska trivas och att sidan ska vara uppdaterad med allt det senaste rörande hamnen!

Kritik och idéer kan skickas till Webbmaster. (Se kontakt)