Kontakt

Kallax fiskehamnsförening
Att "Stig-Anders Lindgren"
Fiskehamnsvägen 14
975 95 Luleå

Styrelsen

Ordförande
Stig-Anders Lindgren
Övergripande frågor.

070-6264490

Vice Ordförande
Mats Åström

070-6450990

Hamnmästare
Stig Rutqvist
Frågor kring hamnanläggningen, båtplatser och båtramper.

0920-64410
070-3137500

Kassör
Thord Rutqvist
Frågor kring ekonomi, medlemsregister och uppläggningsplatser.

070-5455491

Sekreterare
Henny Kvamsdahl

070-6364590

Övriga funktionärer

Vaktkommitt

Bengt Berglund
070-208 11 77

Göran Askeroth
070-690 71 02

Valberedning
Tore Jakobssson
Börje Dahlberg (sammankallande)
Göran Askeroth

Webbansvarig
Webbansvarig för Kallax fiskehamnsförening.
David Rutqvist