Avgifter

Båtplatsavgift:* 3,5kr/cm C/C-bom fr.o.m 2010.
Båttplatsavgift (Uthyrning):* 7kr/cm C/C-bom.
Plats med 1 bom: 500kr/år, för medlem.
Plats med 1 bom: 1000kr/År, för icke medlem.
Vakttjänst tillkommer för alla båtplatser.

Medlemsinsats (2018): 9746kr

Båtuppläggning: Säsong 1/8 till 31/7 500kr för medlem/icke medlem.

Uppställning av båtvagn sommartid: 150kr (i mån av plats)
Godkänns och hanteras av Hamnmästare.
Betala enligt nedan då tillkommer inte fakturaavgift om 60:-.
Swish: 123 165 94 81 eller Bg. 5433-8959.
Märk med uppställningsnummer tex(2018-2).


Rampavgifter för icke medlemmar se "Båtramp".