Avgifter

Båtplatsavgift:* 3,5kr/cm C/C-bom fr.o.m 2010.
Båttplatsavgift (Uthyrning):* 7kr/cm C/C-bom.
Plats med 1 bom: 500kr/år, för medlem.
Plats med 1 bom: 1000kr/År, för icke medlem.
Medlemsinsats (2017): 9746kr
Båtuppläggning: Säsong 1/8 till 31/7 500kr för medlem/icke medlem.
Uppställning av båtvagn sommartid: 300kr (i mån av plats)

Rampavgifter för icke medlemmar se "Båtramp".