Om Hamnen


Fakta:
Djup: 1,2-1,5m vid normalvattenstånd
Antal platser: 112 st
Gästplatser: 0 st
Båtuppläggning: Ca 35 platser
Bevakad: Ja
Parkering: Ja. Goda parkeringsmöjligheter finns på hamnplanen.
Övrigt: Lastkaj, Båtslip samt färskvatten finns att tillgå.
För avgifter se "Avgifter" i menyn ovan.

Historia
10km söder om Luleå Centrum ligger Kallax fiskehamn. Hamnen började byggas 1933 efter att den gamla stenkistan rasat samman efter islossningen en vinter. 1933 började man med att höja och förlänga landpiren, stenarna kom från alla stengärdesgärdar i byn. Man muddrade hamninloppet och hamnen samt att man byggde två träbryggor till båtplatserna. 1938 bildades Kallax fiskehamnsförening.

Eftersom båtvagnarna inte var uppfunna använde man sig av en vagn som gick på räls längs stenpiren. Längst ut fanns en kran vilket man använde för att sjösätta båtarna. Dessa objekt finns bevarade än idag i hamnen.
uploads/thumb_cimg0548.jpguploads/thumb_cimg0576.jpg

1983 tillkom en lastkaj i och med byggnationen av grannhamnen, KSSF.

1996 började man på nytt att muddra hamnen. Man förlängde även bryggorna till förmån för fler båtplatser.

Hösten 2008 började man bygga nya sjöbodar mot vattnet.
uploads/thumb_CIMG1417.JPG

2016 hamnen utökas med 14 nya platser