Läs nyhet


Tillbaka

[2012-09-19 13:19:24]
Uppläggningsplats: Under senhösten ska den stora jordhögen planeras ut bakom nuvarande båtuppläggning. Ytan ska göras jämn ända till gränsande dike. Detta är ett arbete som legat i planerna under många år, jobbet har tilldelats Thomas Lundström som också gränsar med mark mot hamnen.

Bookmark and Share