Läs nyhet


Tillbaka

[2011-05-01 10:54:18]
Utdrag ur protokoll 2011.


12§ Stig Rutqvist berättar om att nya bommar kan inköpas
om man beställer 50 st under 5 år, så får man bättre
pris, mötet beslutar om att inköpa detta, i år får vi
10 st sedan tio stycken varje kommande år.
Mötet beslutade att jordhögen på hamnplan nu ska bort
och att arbetet skall utföras 2011.
Samrådsmöte med KSSF:s styrelse ska ske 4 maj.
Bryggorna skall utsättas ca v 20 eller enligt
isläget.
Mötet beslutade att inköpa en flaggstång till hamnen
för att öka trivseln.
Mötet beslutade att laga grillkåtans tak, det fixas
av Göran Askeroth och Tore Enberg.

Bookmark and Share