Läs nyhet


Tillbaka

[2010-10-11 20:55:04]
Hamnen stängs

Hamnen stängs senast 2010-10-23.

Bryggor flyttas ut, landgångar tas in, moloken stängs.
Stängningen sker oavsett om båtar finns kvar vid bryggor.
Arbetet sker någon gång under helgen om vädret och isläge tillåter.
Lyset på hamnanläggningen lyser ett tag till.

Bookmark and Share