Läs nyhet


Tillbaka

[2010-09-07 17:51:29]
Båtuppläggning:
Styrelsen har tagit beslut om att höja priset för uppläggningsplatserna från 450:- till 500:- priserna har legat på samma nivå en längre tid. Hamnen har tidigare satsat på eluttag i närheten av uppläggningen och planerar en utbyggnad av platser. Björk och sly skall avlägsnas, sedan skall ytan planeras slät. Arbetet kommer att utföras nästa säsong.

Bookmark and Share