Dokument

[/url]Vaktlistan
Vaktlistan

Ansökan
...om medlemskap.
...om Överlåtelse.
...om uppsägelse.
Se "Ansökan".


Kontrakt
Kontrakt

Stadgar
Stadgar för Kallax fiskehamnsförening

Protokoll
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2016.pdf
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018.pdf